Make your own free website on Tripod.com

Jöns Tyrisson

Far: Tyris Mårtensson (1665 - 1740)
Mor: Brita Hemmingsdotter (1681 - 1765)
 
Född: 1728 Stugun, Mårdsjön, Z
Död: 1816-11-24


Familj med Karin Nilsdotter (1728 - 1818)

Vigsel: 1756-11-21
Barn:Lars Jönsson (1761 - 1821)


Noteringar
Delning av Jöns Tyrrissons kronohemman

Konungens Befallningshafvandes i Wästernorrland utslag uppå Kronohemmans åboen Jöns Tyrresson i Mårdsjön och Lits socken gjorda ansökning at emellan sina äldsta söner Nils och Lars Jönssöner få dela sitt åboende Kronohemman i Mårdsjön. Hvarom Härads Rätten i orten den 17 junii 1788 undersökt och då tillstyrkande meddelt givit Lands Hövdinge Residenset i Hernösand den 28 januari 1790.
All den stund sökanden Jöns Tyresson anhållit at emellan sina äldsta söner Nils och Lars Jönssöner få dela sitt åboende Kronohemman och ej allenast Härads Rätten en sådan klyfning tillstyrkt och intygads at Nils och Lars Jönssöner äro kända för beskjedelige och arbetssamma Karlar, utan och en behörig klyfning förrut tillåten å ett lika stort hemman samma by, för den skull finner jag det skjärligt at å sökanden Jöns Tyressons hemman i Mårdsjön sin tjuga fjerde del mantal, bevilja klyfning uti tvänne lika delar emellan hans söner Nils och Lars Jönssöner, dock innan de få samma hemmansdelar tillträda, åligger Kronobefallningsman i orten at därå förrätta laga inf...... och tillträdessyn samt då föreslå nödiga uppodlingsskyldigheter jämte nödiga förbättringar i gamla bruket, hvilken syn Kronobefallningsman sedan til mitt behöfande insända tillika med behörig borgen som de då blifande nya åboende böra sig förskaffa, år och dag som förr skrifit står.

Källa: Landskontoret i Härnösand A111a: 15 no:10 22/1 1790
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.1, Programmet tillhör: Sten Runesson